Een beroemd historicus


Loe de Jong is de meest bekende naoorlogse historicus in Nederland, de meest productieve en ook de best verdienende geweest. Zijn tijdgenoten die de oorlog als volwassenen hadden meegemaakt en de generatie van hun kinderen die de verhalen over de bezetting uit eerste hand meekregen, kenden zijn levenswerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog dat uit 28 boekdelen bestaat en in veel huis- en studeerkamers in de boekenkast stond. Het is zonder twijfel de meest omvangrijke serie die ooit door een wetenschapper is geschreven over zo’n korte periode van de geschiedenis van een klein land als Nederland. Hoe is De Jong zo beroemd geworden?