Stellingen behorend bij het proefschrift

                                                                                                     Loe de Jong
                                                                                                      1914-2005
                                                                                           Historicus met een missie

1. De onoverzichtelijke indeling van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog in 29 delen, helften en sub-delen is de resultante van De Jongs feuilletonachtige werkwijze en zijn ontwijken van kritiek op de uitdijende omvang van zijn manuscripten.

2. Loe de Jong heeft het veelvuldig door hem aangehaalde motto van de Utrechtse historicus Pieter Geyl dat de geschiedenis een debat zonder eind is, zo opgevat dat hij als tijdgenoot het voorrecht genoot de openingszet te verrichten in de publieke discussie omtrent de jaren ‘40-‘45.

3. De vileine spotterm ‘Geschiedschrijver des Rijks’ die de progressieve journalist Jan Rogier lanceerde in zijn recensie van het eerste deel, heeft er sterk aan bijgedragen dat de wetenschappelijke kwaliteit van De Jongs gehele Koninkrijk-serie in twijfel is getrokken.

4. De bewering van de Belgische historicus Pieter Lagrou dat De Bezetting en Het Koninkrijk voorbeelden zijn van ‘national historiography that comes as close to an official history – including supervision committees and preliminary presentation of each volume to the approval of the minister – as can be achieved in Western Europe’ is onjuist. De regering heeft geen bemoeienis met of zeggenschap over De Jongs geschiedbeeld gehad.
Pieter Lagrou, Legacy of Nazi occupation. Patriotic memory and national recovery in Western Europe, 1945-1965 (Cambridge 2000) 73.

5. De Jong stelde zijn geschiedschrijving in dienst van het herdenken van de vrijheidsstrijd teneinde de burgerzin van het Nederlandse volk te versterken.

6. Ook in zijn oral history beoefende De Jong moral history.

7. Naoorlogse generaties die niet meer in De Jongs magnus opus worden aangesproken als tijdgenoot, doen er verstandig aan hun lezing te beginnen met het veertiende deel.

8. Kenniscreatie is de kerncompetentie van de universiteit als lerende organisatie. Academisch onderwijs dient daarom gericht te zijn op kennisverwerving, onderzoeken en visievorming.

9. De bioloegie is een genre apart.

10. Loe de Jong opteerde zowel in schaakpartijen als in zijn historisch oeuvre bij voorbaat voor wit.