Inhoudsopgave biografie

 

Loe de Jong

1914-2005

Historicus met een missie

 

 

INLEIDING

Het ‘fenomeen’ De Jong onderzocht

 

DEEL l: 1914-1945

1: Jeugd

Ashkenazische migranten onder de Wazepergas  .  De misjpoge  .  Het ‘knappe klasje’

2: Student en journalist

Geëngageerd geschiedenisstudent  .  Wervend socialisme en weifelend zionisme  .  Voortvarend redacteur bij De Groene Amsterdammer  .  ‘Daverende voorspellingen – die niet zijn uitgekomen’

3: Exil in Londen

‘Puur toeval en geluk’  .  Een ‘verwarrende tijd’  .  Twee pioniersjaren bij Radio Oranje  .  Heroïsche verzetsretoriek  .  Huis en haard

4: ‘Soldaat van de eather’

De sterke formatie van Radio Oranje  .  ’Jullie aller Loe’  .  Verlangen naar de bevrijding  .  Een felbegeerde functie

 

DEEL 2: 1945-1955

 5: De verdwijning van Sally

Weerzien en gemis  .  Sally’s dood, onomstotelijk?  .  Touwtrekkerij over de voogdij over Abel en Daan

6: Oorlogsdocumentatie

Een perifeer Rijksinstituut  .  Chef de bureau  .  Landelijke publiciteit en internationaal verzamelen  .  Een strategisch wending  .  Een collegiaal bestuursmodel

7: Politiek commentator

Naoorlogse politieke heroriëntatie  .  Een opruiend spreker  .  Antikoloniale oppositie  .  Columnist bij Vrij Nederland  .  Televisiepresentator bij Philips

8: Een productief neuroticus

Internationaal lobbyen  .  ‘World War II in the West’  .  Een ‘zware neuroticus’  .  Het therapeutische effect

9: Promotie

Brandende ambitie  .  ‘Zooveel aandacht en zooveel lof’  .  De controverse Romein-De Jong  .  Robuuste resultaten

10: De opdracht

Initiële ideeën  .  Een moeizame gelegenheidsoplossing  .  Een strategische zet  .  Nu of nooit  .  ‘Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht’

 

DEEL 3: 1955-1969

 11: Langdurig onderzoek

Een monnik in zijn cel  .  Oral history  .  Rentree op televisie  .  Onbetwist leiderschap

12: Een nationaal monument

‘Twintig jaar geleden’  .  ‘Een feitelijk en objectief geheel’  .  ‘Verbluffende naïviteit’ van ‘welmenende lieden’  .  Kortstondige ophef  .  De Overval als realistisch filmgenre

13: Een vast baken

Strakke regie achter de schermen  .  Een gedenkwaardig ijkpunt  .  Een zwarte Duitser  .  De witte prins  .  Een toegewijde family man

14: Op en over de top

Op het hoogtepunt van nationale roem  .  De Jong-bashing  .  De Bezetting blijvend ter discussie  .  Offshoots van De Bezetting  .  De Bezetting als tussenstap naar het Hoofdwerk

15: Koude-Oorlogretoriek

De Januskop van Smedts  .  Opiniemaker in het politiek-ideologische debat  .  De Jong versus de Gideonsbende  .  Splijtzwam Vietnam  .  Gelogenstrafte verwachtingen

16: Wetenschappelijke expertise

Het internationale conferentiecircuit  .  Bijval in Israëlische kring  .  Wetenschappelijke hulde aan onze heldhaftige oorlogskoningin  .  Langdurig professorabel  .  ‘Auswitz

17: Journalist af

Van vaste buitenlandcommentator tot ‘heet-van-de-naald-commentator’  .  ‘Waarachtige bewondering’ voor de ‘superieure Israëlische strijdkrachten’  .  ‘Een clean break’  .  Uitstel is geen afstel

 

DEEL 4: 1967-1980

 18: Grensverleggende uitgeefgeschiedenis

Hinderlijke kinderziekten  .  Succes geprolongeerd  .  Volkseditie overvleugelt wetenschappelijke uitgave  .  De bestseller is een longseller  .  Een meesterlijke publiciteitscampagne

19: Een soeverein auteur

Een schadeloos gesteld rijksambtenaar  .  Een routinier  .  Gereserveerde pose

20: Geen staatsgeschiedschrijving

Een zwaar opgetuigde redactionele procedure  .  Ministeriële machtiging beproefd  .  Loos alarm: Van der Hoeven  .  Het stille vertrek van Van der Kooy  .  De Nederlandse Unie ontluisterd  .  Een historisch oordeel over De Nederlandse Unie

21: Selectieve publiciteit

Anders in de schijnwerpers  .  Strijdbaar pro-Israël  .  Een eigentijds imago  .  Sublimatie als constructie  .  Exclusiviteit

22: De verdrongen realiteit van de Jodenvernietiging

De onafwendbare jodenvervolging  .  De ‘niet-willen-weten’-these bekritiseerd .  Het volk als stille hoofdpersoon

23: Getuige-deskundige bij uitstek

De periode van de politieke affaires  .  Pro Hasselman en contra Gerken  .  Dubbelspion Weinreb ontmaskerd en staatssecretaris Klein afgetroefd  .  Geschiedschrijver des rijks versus rijksarchivaris  .  Oorlogsdocumentatie en Het Koninkrijk ontkoppeld  .  Gemiste kansen in de affaire-Menten

24: Onverbiddelijke burgerplicht

‘En toch blijft hij mijn Führer!’  .  Achter- of bovenlangs?  .  Uitgelekt ministerieel topberaad  .  Race tegen de klok  .  ‘Snelrechter in vredestijd’

25: Reputatieschade

Klem  .  Tijdelijk spreekverbod  .  Plooien en schikken in de zaak-Luns  .  Buiten schot  .  Een kater alom

 

DEEL 5: 1979-2005

 26: Trouwhartig

Van ’t Sant voor  .  Van ’t Sant na  .  ‘Wilhelmina-wetenschap’  .  Verlies  .  Nieuw geluk  .  Loe en Riel

27: Een lange adem

Productieve pensioenjaren  .  Irritaties, confrontaties, impasses en prerogatieven  .  Zichtbaar en onzichtbaar in de media  .  Totaalkritiek op deel 11a  .  Voorzichtiger oordelen in 11b en 11c  .  Excessen en oorlogsmisdaden

28: Het Koninkrijk geëvalueerd

Een verlaten ijkpunt  .  Eerbetoon  .  Geëngageerde geschiedschrijving  .  Een gefixeerd, subjectief geschiedbeeld

29: Erkenning en gebreken

Harvard  .  De Bezetting uit de mottenballen  .  Een gehandicapt bestaan  .  Receptie van De Bezetting na 50 jaar  .  Terugzien op het oeuvre

30: Ontluisterende jaren

Van almacht naar onmacht  .  Moeizame Herinneringen  .  Persoonlijke zwijgzaamheid en publieke openhartigheid  .  ‘Quatsch’

 

SLOTBESCHOUWING

De historicus en zijn levenswerk

Missie  .  Persoon  .  Historicus  .  Organisator  .  Mediafiguur

 

ENGLISH SUMMARY (digitaal ter beschikking)

NOTEN (digitaal ter beschikking)

GEÏNTERVIEWDE PERSONEN (digitaal ter beschikking)

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN (digitaal ter beschikking)

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

VERSCHIJNINGSDATA De Bezetting en Het Koninkrijk

PUBLICATIES LOE DE JONG

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

PERSONENREGISTER

WOORD VAN DANK

OVER DE AUTEUR