Dissertatie

Boudewijn Smits promoveerde  op donderdagmiddag 24 april  aan de RUG op deze dissertatie, die tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de promotores: prof. dr. J.W. Renders (leerstoel theorie van de biografie RUG, directeur Biografie Instituut) en prof. dr. J.C.H. Blom (leerstoel Nederlandse geschiedenis UvA, voormalige directeur NIOD). Deze biografie is gefinancierd door de Faculteit der Letteren van de RUG, Stichting Democratie en Media, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stichting Harten Fonds. Smits heeft als associate researcher bij het NIOD voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies archiefwerk verricht.

Wetenschappelijke onderzoeksopzet

Biografie Instituut: Project Loe de Jong

Stellingen bij het proefschrift

Voorblad proefschrift B.J. Smits

Inhoudsopgave biografie

De bijlagen 8 t/m 11 van de dissertatie zijn beschikbaar via deze link: Bijlagen bij dissertatie of op de website van Uitgeverij Boom via: www.uitgeverijboom.nl/loedejong

Onderstaand kunt u de integrale opname bekijken:

25 april 2018, debat Spui 25 woensdag

Woensdagvond 25 april 2018 wordt Loe de Jongs monografie over de Jodenvervolging in Nederland gelanceerd met een debat in Spui 25: http://www.spui25.nl/programma/programma.html. Het verschijnt bij... Lees verder