Nieuws

28 november 2014, KNHG najaarscongres

Najaarscongres  –  28 november 2014 –  KB Den Haag, ‘Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus’, 

‘De Jongs verdiensten en zijn Koninkrijk’; presentatie van Boudewijn Smits (RUG) in de workshop ‘Beloning en financiële wedijver’ van de komende KNHG-jaarvergadering op vrijdagmiddag 28 november 2014.

Loe de Jong (1914-2005) is in Nederland niet alleen de meest in het oog springende en productiefste historicus van de twintigste eeuw, maar ook de best verdienende onder zijn vakgenoten. Zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (1969-1988) kan worden geanalyseerd als historisch overzicht- en naslagwerk, levenswerk of onderzoeksproject waarvan de lange duur en grote omvang in de geesteswetenschappen een unicum zijn geweest. Dit derde aspect wordt belicht in deze case study over beloning en financiële wedijver. Welke oplossingen heeft De Jong gevonden om zijn langlopende serie tot een succes te maken?

Twee thema’s passeren de revue. Eerst wordt een bedrijfseconomische kijk op Het Koninkrijk geboden. Wie bekostigde dit project dat 34 jaar heeft geduurd? Was de continuïteit van deze lange duur gewaarborgd? Hoe liepen de geldstromen van deze fameuze boekenserie? Vervolgens wordt de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de auteur besproken. Hoe ver sterkte de invloed van opdrachtgever en uitgever? Zit er een kern van waarheid in het verwijt van critici die politieke beïnvloeding bevroedden dat De Jong semi-staatsgeschiedschrijving zou hebben bedreven?

Lees verder