Nieuws

13 april 2015, Historische Tafel, Sociëteit De Witte, Den Haag

“Loe de Jong als patriottisch geschiedschrijver”

Tweede Wereldoorlog historicus Dr. L. de Jong heeft een prominente invloed uitgeoefend op de nationale beeldvorming over de bezettingsperiode. Gedurende een halve eeuw was hij spreekbuis van de tijdgenoot die de oorlog bewust had meegemaakt. Hij verwierf roem als presentator van Radio Oranje (1940-1945) die het geknechte Nederlandse volk bemoedigend toesprak over het oorlogsverloop. Het episch geschiedverhaal dat hij presenteerde in de televisiedocumentaire De Bezetting (1960-1965) fungeerde als toonbeeld om de oorlogsverschrikkingen te helpen verwerken. Zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (1969-1988) is een historisch overzichtswerk dat is gelauwerd en furieus bestreden. Het is echter een hardnekkig drogbeeld dat De Jong eenduidige nationale oorlogsgeschiedenis heeft geschreven dan wel staatsgeschiedschrijving zou hebben voortgebracht.

Maandagavond 13 april 2015, 18:00-19:00 uur; besloten bijeenkomst van de Historische Tafel in de Leeszaal van Sociëteit de Witte.

Dr. Boudewijn J. Smits werkte als management trainer en educatief uitgever. Momenteel doceert hij Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2014 promoveerde hij op de biografie Loe de Jong, 1914-2005. Historicus met een missie. De website www.biografieloedejong.nl biedt achtergronden en interviews.

Lees verder